Tono

TONO

I produksjonar som ein nyttar musikk anten live eller innspelt (gjeld ikkje film), må utøvar sende inn musikkrapport. Dette må ein gjere før det vert utbetalt honorar. Rapporten sender du til din kontaktperson i DKS Rogaland. Den vert så sendt vidare for registrering hos TONO og dei som eig rettane får sine krav oppfylt.

Skjema kan du laste ned her: TONO-skjema

Foto: Ingrid Heieren. Fra produksjonen Rogadans.