Årshjul

Fra produksjonen En spurv og en diva. Foto: Marie von Krogh.
januar Uke 4 
Visningsarena – fysisk samling for kulturkontakter og elever.  
Programmet presenteres. Dato kommer Programmet for neste skoleår legges ut på nettet:  
https://www.denkulturelleskolesekken.no/rogaland/  
februar Uke 7 
Frist for skolene v/kulturkontaktene til å melde seg på til kommende skoleårs produksjoner.
Påmelding via https://www.denkulturelleskolesekken.no/rogaland/  
mars Uke 10 
Turnéplan publiseres på:  
https://www.denkulturelleskolesekken.no/rogaland/ 
Uke 13 
Skolenes frist for tilbakemelding på turnéplanene.
Februar-mars styremøte i DKS, presentasjon programforslag. 
april Påske
mai Planlegging på hver enkelt skole om bruk av DKS tilbudet 
juni Eksamen og ferie 
juli Ferie 
august Skolestart. 
Invitasjon til nettverksmøte for kulturkontakter og elever 
september 
oktober Uke 42 eller 43 
Nettverksmøte kulturkontakter 
Erfaringsutveksling, informasjon om DKS og Kulturtanken  
november Programmering for neste skoleår starter 
desember Programmering