BRENNENDE MINNER

arrow_back Produksjoner

Brennende minner er en gripende dokumentarfilm på 80 minutter, koblet til et formidlingsopplegg samt workshop. Opplegget vil til sammen vare 3 timer / 180 minutter (inkl. pauser). Filmens tema er krig og flukt både under andre verdenskrig og i dag. Formidlingsopplegget er et foredrag om hvordan historie blir formidlet gjennom fotografier både før i tiden, og i dag. Formidlingen avsluttes med en workshop der elevene selv får prøve seg på å bringe historiefortelling og bilder sammen ved å bruke forkunnskaper, kildekritikk og sosiale medier. Utøvere er filmprodusent Ellen Astri Lundby og formidler Doris Wøhncke.


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

3 timer (180 minutter inkl. pauser)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

50

Oppriggingstid

10 minutter

Nedriggingstid

5 minutter

Arena/rom

Klasserom, Auditorium, Aula eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Ja

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Det må være mulighet til filmfremvisning (lyd og bilde) samt mulighet til å vise en PP-presentasjon. Gjerne mikrofon dersom det er et større rom / aula e.l.

Filmen Brennende minner forteller den tøffe historien om det å være krigsbarn til alle tider. Vi møter seks tidsvitner som ble flyktninger i eget land høsten 1944, og er med på deres sterke møter med flyktningbarn i Finnmark i dag. I tillegg til at filmregissør Ellen-Astri Lundby viser filmen og snakker med elevene om den, vil formidler Doris Wøhncke holde workshopen Nåtid og fortid sett gjennom bilder der elevene lærer å analysere fotografier vist i filmen og bilder fra andre kilder ved å bruke historisk analyse og et kritisk blikk. Det blir også brukt bildeformat fra sosiale medier som f.eks. memes. Doris Wøhncke har erfaring bl.a. fra Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms og den tyske freds- og ungdomsorganisasjonen ASF.  Både filmen og workshopen har høy aktualitet og relevans for skoleelever på VGS.

Læreplanrelevans
Denne produksjonen kan bl. a relateres til:

Overordnet del:

Identitet og kulturelt mangfold.

Kritisk tenkning og etisk bevissthet.

Demokrati og medvirkning.

Tverrfaglige temaer:

Folkehelse og livsmestring.

Demokrati og medborgerskap.

Utdanningsprogrammene:

Kan være relevant for alle utdanningsprogram, men spesielt for elever som har historie som fag.

Fellesfag:

Historie VG2/ VG3/påbygg kompetansemål 

Reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker.

Utførske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar.

Utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden.

Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden.

Gjør rede for årsaker til at mennesker har migrert og diskuter kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.

Valgfrie programfag:

Kommunikasjon og kultur

Sosiologi og sosialantropologi

 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Rogaland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Ellen Astri Lundby

Doris Wøhncke

Andre medvirkende

Gruppenavn

Ellen Astri Lundby og Doris Wøhncke

Idé/opplegg

Ellen Astrid Lundby og Doris Wøhnche

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Elin Hetland, tlf: +47 992 68 657, e-post: elin.hetland@rogfk.no

Produsent/fagansvarlig

Elin Hetland, tlf: +47 992 68 657, e-post: elin.hetland@rogfk.no

Kontaktperson utøver

Ellen Astri Lundby, tlf: +47 908 39 168, e-post: lundby@online.no

Doris Wøhncke, tlf: +47 925 66 952, e-post: doris@nordnorsk.de