KORTREISTE FORFATTARAR

arrow_back Produksjoner

Kan dikt vere politiske? Finnst det ei bok som passar akkurat for deg? Kan strandnellikar ha Ted Talks? Dette og meir kan de få svar på om de inviterer ein kortreist forfattar inn i klasserommet.

I denne produksjonen kan de velje mellom ni kortreiste forfattarar som kan komme på eit eller fleire besøk på skulen. De kan velje mellom skrivekurs eller inspirerande formidlingar  der både poesi og skjønnlitteratur får plass. De kan òg nytte dei kortreiste forfattarane til Bokbad.

Dei ni forfattarane de kan velje mellom er:

Ida Løkås - eit kort kurs i kreativ skriving

Morten Bjerga - finn den rette boka for deg

Terje Torkildsen - elevstyrd bokbad

Lars Helle - show dont tell

Kristin Auestad Danielsen - politisk poesi

Odveig Klyve - dikt frå heile verda

Odd Eirik Sætre Færevåg - om strandnellikar og steling

Kari Nygård - fornorskingsprosessen av samane

Stig Beite Løken - Det finnes ingen andre verdener

Kunst og kultur er livsviktig, og kan hjelpe oss til betre å takle livet. I den nye, overordna læreplanen for den vidaregåande skulen er det som kjent lagt vekt på nettopp livsmestring, medborgarskap og berekraft slik at elevane kan ta ansvarlege livsval, og at dei gjennom innsikt i kulturelt mangfald skal utvikle respekt for andre, tenke kritisk og handle etisk. Dei ulike opplegga kan tilpassast ulike studieretningar i den vidaregåande skulen, både studieførebuande fag, musikk, dans og drama og yrkesfag.


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

10 minutter

Nedriggingstid

10 minutter

Arena/rom

Klasserom, Gymsal, Auditorium, Aula, Annet eller lignende

Antall utøvere

9

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Alle datoene på turnéplanen er fiktive, datoer kommer!

Skulane vel sjølve når dei vil ha besøk av forfattarane. Sjå vedlagde dokument for meir info om dei ulike opplegga forfattarane tilbyr.

Læreplanrelevans
Denne produksjonen kan bl. a relateres til:

Overordnet del
Identitet og kulturelt mangfold

Kristisk tekning og etisk bevissthet
Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Tverrfaglig tema:

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap


Fellesfag

Norsk vg1/vg2/vg3 og påbygg

Kompetansemål knyttet til litterære tolkninger, sjangerbevissthet, analysering av utrykkformer og arbeid med egne tekster
 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Rogaland fylkeskommune

Produsert av

DKS Rogaland

Utøvere

Andre medvirkende

Terje Torkildsen

Gruppenavn

Kortreiste

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Gudrun Karina Opheim, tlf: +47 977 97 496, e-post: gudrun.karina.opheim@rogfk.no

Vibeke Rullestad, tlf: +47 481 46 343, e-post: vibeke.rullestad@rogfk.no

Produsent/fagansvarlig

Gudrun Karina Opheim, tlf: +47 977 97 496, e-post: gudrun.karina.opheim@rogfk.no

Kontaktperson utøver

Gudrun Karina Opheim, tlf: +47 977 97 496, e-post: gudrun.karina.opheim@rogfk.no