En kvinne utkledd som hulder som synger og en mann som spiller gitar
Spor i Nord (foto: Siri Adorsen)

Rapport fra 2021-2022

Også dette skoleåret ble preget av koronapandemien, men de aller fleste forestillingene kunne gjennomføres. Vi har også fått avviklet noen av forrige skoleårs produksjoner som måtte utsettes til dette året. Den store samarbeidsproduksjonen «Kode rød» ble gjennomført som opptak og gjort tilgjengelig for skoler, elever og hjemmene. 

Det har blitt utviklet flere nye produksjoner dette året, og ved to av dem har elever fra Lørenskogs skoler fått være med og påvirke produksjonsarbeidet.

Bærekraftig utvikling og det grønne skiftet har vært tema for flere av årets produksjoner.

Her kan du lese en fyldig rapport om dette skoleåret: