Ungdomsskoleelver og teksten Make that Change
Fra forestillingen «Framtida er nå» (foto: Siri Adorsen)

Ny overordnet plan for DKS i Lørenskog

Den kulturelle skolesekken i Lørenskog har fått en ny overordnet plan, som ble vedtatt i formannskapet 20. april 2022. Planen redegjør for DKS-ordningen, finansiering, mål for DKS i Lørenskog, organisering, programmering, skole- og elevmedvirkning, satsingsfelt og samarbeidspartnere.

Planen er nå oppdatert med de nye nasjonale målene for ordningen, slik de står i Stortingsmelding nr. 18 (2020–2021) Oppleve, skape dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, som ble godkjent i statsråd 19. mars 2021.

Planen har også noen lokale mål som sier at DKS skal:

  • bidra til oppfølging av kommunens ungdomssatsing
  • bidra til å gi barn og unge i Lørenskog kjennskap til lokale utøvere og kulturinstitusjoner
  • sikre at elevene får mulighet til medvirkning gjennom dialog, deltagelse og innflytelse, og dermed sikre at de får et eierskap til programmet

Her kan du lese hele planen