Tre elever og fem musikere
Medproduserende elever og musikere i «Songs from a secret place» (foto: Kjersti Østnes Eggum)

Elever som medprodusenter

I den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur:  Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge er ordet «medverknad» brukt 97 ganger. Politikerne ser viktigheten av å knytte barn og unge tett til egne kunst- og kulturopplevelser.

Portrett av Viktor Bomstad og Marianne Sundal
Viktor Bomstad og Marianne Sundal (foto: Siri Adorsen, Lørenskog kommune)

Den kulturelle skolesekken i Lørenskog har sammen med Kulturtanken gjennomført en pilot om elever som medprodusenter, der målet er å styrke samarbeidet mellom DKS og skole blant annet gjennom prosjektet elevmedvirkning. Utgangspunktet for piloten var produksjonen «Magiske hamskiftere» med fortellerkunstner Marianne Sundal og musiker Viktor Bomstad.

DKS Lørenskog inviterte seks elever fra Solheim skole, som gjennom tre møter med utøverne fikk påvirke og forme tekst og valg av musikk. Elevene fikk en «ribbet» fortelling om en far med tre døtre som skulle giftes bort, og etter gode samtaler med barna og noen kompromisser fant vi en god form på produksjonen. Innspillene fra elevene ble nøye vurdert, knadd og jobbet med. Å være medprodusent handler også om realitetsorientering – hva kan man få til på en scene, og hva lar seg ikke gjennomføre? 

Å samarbeide med barn og unge i et medprodusentprosjekt handler om å møte de unge med et åpent sinn og å sørge for reell medvirkning. Først da vil elevene oppleve mestring og stolthet over å bidra, eller som Leah uttalte i Kulturtankens podkast om elevmedvirkning:

Jeg var veldig stolt, for jeg visste at jeg hadde vært med på å bestemme hvordan forestillingen skulle være! Jeg synes det fortsatt skal få lov til å være sånn, fordi barn har veldig mange ideer å komme med og de er alltid gode på sin måte! 

Leah, Solheim skole

Våre erfaringer endte i en sluttrapport til Kulturtanken, som igjen har laget verktøy, video og fagartikkel andre kan lese og høre om våre erfaringer med elever som medprodusenter. Marianne Sundal oppsummerte prosjektet på denne måten: 

Jeg unner alle utøvere å oppleve dette! Jeg gikk fra å være superskeptisk til å håpe at mange flere får oppleve hvor sterkt og fint det er å ha elever som medprodusenter! 

Marianne Sundal

I ettertid har vi også valgt å involvere elever som medprodusenter i produksjonen «Songs from a secret place», en forestilling med musikk fra Norden, der vi var usikre på hvordan vi skulle skape en rød tråd. Tre kulturverter fra mellomtrinnet deltok i prosjektet, og har sammen med musikerne laget en historie som skal vises for elevene på 7. trinn desember 2021.