Animasjonsverksted - barnetegninger
Illustrasjon: Kulturtanken

Prosjekt DKS-skole

Prosjekt DKS-skole er en pilot gjennomført av samarbeidspartene Lørenskog og Bærum kommuner, Kulturtanken og Nasjonalt senter for kultur i opplæringen.

Lørenskog har det siste året deltatt i piloten, som skal finne frem til gode forslag for å forbedre kulturkontaktens og lærerens eierskap til Den kulturelle skolesekken.

Rapporten fra pilotprosjektet kan du lese på hjemmesiden til Kulturtanken.

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse og samarbeidet med tre skoler i en lokal pilot. To av skolene har deltatt i en nasjonal arbeidsgruppe med samme problemstilling.

Funn fra arbeidet har bl.a. resultert i korte informasjonsvideoer på vår hjemmeside for at lærere og elever skal få rask tilgang til informasjon. I tillegg har fokus på fagfornyelsen styrket samarbeidet med skolene i kommunen.

En viktig funksjon i systemet er kulturkontaktene på skolene og hvordan disse legger til rette, informerer og holder i vertskapsrollen for den enkelte skolen. DKS Lørenskog har derfor sammen med forteller Marianne Sundal fått laget en informasjonsvideo som beskriver kulturkontaktenes oppgaver. Filmen ser du her: