Lea Hiorth med tromme i «Det rasler i røysa»
Lea Hiorth i «Det rasler i røysa» (foto: Finn Evensen)

DKS Lørenskog avlyser frem til sommerferien

DKS Lørenskog har avlyst eller utsatt alle DKS-produksjoner fram til sommeren på grunn av utbruddet av covid-19 (korona). Noen av produksjonene vil etter planen bli gjennomført til høsten.

Kunstnerne som har fått sine turneer avlyst, vil få sitt honorar utbetalt selv om det ikke ble noe av turneen.