Aktuelt

Smittevernveileder

Coronaen slipper dessverre ikke taket, og vi gjør stadig tilpasninger på våre turneer. Dessverre er det også en del avlysninger. En god dialog med både skoler og utøvere er fortsatt viktig, og vi tar kontakt for å gjøre praktiske avklaringer knyttet til hver turné. Det er også viktig at dere tar kontakt med oss om […]

Publisert 01.03.2021

DKS i skolen under pandemien

DKS-arrangementene er en del av opplæringen og faller inn under elevrettede tilbud. Det må derfor skilles mellom hva som gjelder kulturarrangementer generelt, og hva som gjelder DKS-arrangementer. DKS følger smittevernreglene i trafikklysmodellen fra Udir. DKS Troms og Finnmark er i løpende dialog med HMS-teamet i fylket for å sikre at DKS-spesifikke detaljer forstås og etterleves […]

Publisert 07.01.2021

Avlysning uke 2!

På bakgrunn av økende smittetrend og nasjonale råd har vi tatt en beslutning om at vi innstiller all DKS-aktivitet ut uke 2 Vi beklager ovenfor elevene og lærerne som ikke vil få de planlagte kunstmøtene de har forberedt seg til. Og vi beklager ovenfor de aktuelle utøverne som vi vet har sett frem til å […]

Publisert 04.01.2021

Søkbare midler DKS

Søkbare midler DKS – Frist 15. Des Den kulturelle skolesekken i Troms og Finnmark ønsker å stimulere til egenaktivitet som igjen kan bidra til større eierskap til Den kulturelle skolesekken.  Midlene skal i samarbeid med profesjonelle kunstnere bidra til å realisere ideer som kommer fra elevene og fra de som jobber med Den kulturelle skolesekken. […]

Publisert 25.11.2020

Ressursside for lærere

Er du nysgjerrig på hvordan du som lærer kan hjelpe elever til å få mest mulig ut av besøk fra Den kulturelle skolesekken (DKS)? Her finner du informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon. HER

Publisert 03.09.2020

DKS-program 20-21

VELKOMMEN til et nytt DKS-år i Troms og Finnmark!Vi er glade for å presentere dere for de nesten hundre produksjonene som skal ut på turné til skoler i hele den nye, store regionen. Du finner programmet ved å gå på “FINN DITT PROGRAM HER” på startsiden eller via “Se produksjoner” i menyen oppe til venstre. […]

Publisert 13.08.2020

Ny hjemmeside – info til kulturkontakt

KULTURKONTAKTER: DKS-portalen er den nye administrasjons- og kommunikasjonsflaten for DKS, og vil være en viktig del av ditt arbeid som kulturkontakt.Her finner du informasjon om programmet, kan gi tilbakemeldinger til DKS på fylket, oppdatere informasjonen om skolen, etc. Les mer her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/dks-portalen/kulturkontakt/ Bildet fra forestillinga “Bare en våt munn”. Foto: Trond-Sverre Kristiansen, Kristiansen Visjon

Publisert 13.08.2020