Velkommen til konferanse om kunst og kreativ læring torsdag 27.10.22

I forbindelse med utstillingen Ruth Asawa: Citizen of the Universe, arrangerer Stavanger Kunstmuseum konferansen ART IS DOING. DKS Rogaland sender nesten 2300 elever fra Sandnes til utstillingen, men med denne konferansen ønskes alle som ønsker å vite mer om kunst og kreativ læring velkommen til museet. For dere som ikke har anledning til møte fysisk, vil arrangementet også bli streamet.