Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. På nettsida deres finner du informasjon for lærere, utøvere og planleggere.

Kulturtanken ble etablert i 2016, med utvidet mandat fra tidligere Rikskonsertene, for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS-ordningen, og skal bidra til å styrke og utvikle ordningen i samarbeid med DKS-administrasjonene i fylkene.