En verden av kunst på Tolga

Fra 12. til 14. februar vil hele Tolga transformeres til En verden av kunst. I regi av DKS Innlandet er det klart for kunstfestival ved Tolga ungdomsskole. Dette vil bli en helt spesiell erfaring og opplevelse, både for elever, kunstnere, lærere og publikum.

Over to dager får alle elevene ved skolen fordype seg i en kunstform på verksteder ledet av et knippe utvalgte kunstnere. Den tredje dagen er hele bygda invitert til en stedsspesifikk vandreopplevelse. Her får publikum ta del i elevenes mangfoldige kunstuttrykk i relasjon til skolen og nærmiljøet, iscenesatt, utstilt og framført både inni, under, oppå og på alt fra korridorer, skjulte lagerrom, sykkelskur, utelekeapparater og klasserom, til bygdetun, galleri, bibliotek og kulturhus-scene. Slik blir hele Tolga transformert til nettopp En verden av kunst, med særegne, tankevekkende, underholdende og uttrykksfulle kunstopplevelser. 

Medvirkende:

Musikk/Kulturarv: Rune Thorsteinsson og Hans Fredrik Jacobsen 

Tegneserie/Litteratur: Inga Sætre

Maleri og skulptur/Visuell kunst: Lars Kjemphol

Parkour/Scenekunst: Martine Bentsen og Silje Solheim Johnsen

Film: Martin Vinje

Lys: Kåre Nordseth

Kunstnerisk ledelse, dramaturgi og regi: Guro Gjerstadberget

Elever og lærere ved Tolga ungdomsskole

Guro Erika Trøseid Gjerstadberget (t.v.) og lærer ved Tolga skole, Janniken Strømseng, undersøker kasserte materialer, utstyr og ting som kan bli til skulpturer.

Målet for kunstfestivalen er å skape fellesskap, eierskap og tilhørighet for elever, lærere, foreldre og innbyggere, med kunsten som språk på tvers av aldre, bakgrunner og forutsetninger. I vandreopplevelsen vil enkeltuttrykkene spille sammen i en helhet utstrakt i tid og rom, og bli en helt spesiell erfaring og opplevelse, både for elever, kunstnere, lærere og publikum. 

Hele bygda vil inviteres til en stedsspesifikk vandreopplevelse under kunstfestivalen.

Musikeren og komponisten Rune Thorsteinsson skal sammen med folkemusiker og komponist Hans Fredrik Jacobsen skape stedsspesifikke komposisjoner i relasjon til omgivelsene, gjennom lek med musikalske grunnelementer og kroppen som instrument. Inga Sætre skal lære elevene å skape tegneserier gjennom å finne sin egen unike strek og fortellerstil. Sammen med billedkunstneren Lars Kjemphol skal det males gigantiske fellesmalerier, og gammelt skrot fra skolens kjellerlager blir forvandlet til skulpturer og installasjoner. Med dansekunstnerne Martine Bentsen og Silje Solheim Johnsens instruksjoner skal det å forflytte seg fra A til Å gjøres så kreativt og akrobatisk som mulig i relasjon til de fysiske omgivelsene. Filmskaper Martin Vinje skal dokumentere det hele, og vil også lede små verksteder i filmfotografering og videoredigering. Kåre Nordseth skal med lys og lamper gi både innerom og uterom nye og magiske uttrykk, og vil få følge av egne elevassistenter som får lære om både tekniske og kunstneriske aspekter ved scenelys og lysdesign. 

Tolgas topp moderne kulturhus vil komme godt til nytte under kunstfestivalen i februar.