Send inn ditt bidrag til Markedet for scenekunst

Søknadsportalen er åpen for Markedet for scenekunst er nå åpnet. Frist for innsending av søknad med materiell er 15. januar 2024. 

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MFS) er en nasjonal visningsarena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge.

MFS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling, hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

Markedet for scenekunst har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i Den kulturelle skolesekken. 

Søknadsporalen for Markedet for scenekunst 2024 er nå åpnet. Nytt av året er at man, i tillegg til forestillinger, kan søke om å få vise verksteder og å pitche på våre markedsplasser. 

Frist for innsending av søknad er 15. januar 2024. Ta kontakt med oss på epost om du har spørsmål: markedet@sandefjord.kommune.no