Meld inn Litteraturproduksjon til Komma

Komma er en nasjonal visningsarena for litteraturproduksjon der forfattere og utøvere får en unik mulighet til å komme tett på produsenter i Den kulturelle skolesekken, kulturarrangører og litteraturbransjen.

Vårt mål er at produksjoner som vises skal nå nye målgrupper og få oppdrag i etterkant av Komma.

I tillegg er visningsarenaen en årlig møteplass for Den kulturelle skolesekken, arrangører, produsenter og utøvere som jobber med litteraturformidling for barn og unge. Komma foregår på Lillehammer de første dagene under Norsk Littera- turfestival i mai hvert år, og er et samarbeid mellom Norsk Litteratur-

festival, Den kulturelle skolesekken i Innlandet, Den kulturelle skolesekken i Viken, Forfattersentrum og Kulturtanken.

Praktisk informasjon

Påmelding er åpen fra 15. september til 15. oktober. KOMMA varer fra 27. til 28. mai 2024.

TRYKK HER FOR Å SØKE OM Å VISE DIN PRODUKSJON PÅ KOMMA

Du kan lese mer om Komma og innmelding på www.komtilkomma.no.
Ta kontakt med prosjektleder Anne-Thea Haavind dersom du har noen spørsmål: anne-thea@litteraturfestival.no