Australske maur på norske skoler

På Karlsrud skole i Oslo høres frydefulle hvin og latter. Første- og andreklassingene deltar på skoleårets første DKS-tilbud, og på skolens kunstgressbane skimtes tre sorte vesener som ser ut som … kan det virkelig være … kjempestore maur?

Suggererende musikk strømmer fra høyttalerne. Elevene nærmer seg maurene ivrig. Noen tilbyr dem brødsmuler, andre deltar i små danser og bevegelser som maurene initierer. Til og med de mest skeptiske elevene innser at maurene er vennlige.

Et samarbeidsprosjekt

Maur er opprinnelig en australsk danseforestilling av Polygot Theatre, skapt for offentlige rom. Forestillingen legger vekt på barns opplevelse og deltakelse, fremmer kommunikasjon uten ord, fantasi, samarbeid og undring.

Interessen for forestillingen Ants ble vekket hos Marie Othilie Hundevadt, fagansvarlig for scenekunst i DKS Innlandet, etter å ha sett videoklipp og andre forestillinger av Polygot Theatre. Dette førte til et samarbeidsprosjekt mellom DKS Innlandet og DKS Oslo.

Rom for Dans ble også koblet på prosjektet. – Det ga Polygot Theatre trygghet i at det kunstneriske ville bli godt ivaretatt, for de deler mange ideer om å aktivisere barn i kunstopplevelsen. Rom for Dans har i tillegg mye erfaring fra Den kulturelle skolesekken, så det føltes trygt og godt å ha med dem på laget, sier Hundevadt.

Dansekunstner Chollada Phinitduang påpepeker at elevene er medskapere: – Det ville ikke vært en forestilling uten dem.

Fra Australia til norsk skolevirkelighet

Rom for Dans skulle opprinnelig bare finne dansere, men deres rolle ble større da de tilpasset forestillingen til norske forhold. Dette inkluderte å gjøre brødsmulene vanntette for det norske været, tilpasse antall deltakere og utføre koreografiske endringer.

Camilla Myhre, faglig ansvarlig og produsent i Rom for Dans, forklarer at de brukte sin erfaring med å arbeide interaktivt med barn for å finne løsninger. De ga elevene en fysisk oppgave der de balanserte brødsmuler, lignende maurenes handlinger. Danserne brukte koreografiske strukturer, inkludert en maurdans, for å skape felles aktiviteter og formasjoner i rommet.

Foto: Marte Glanville, Kulturtanken
– Egentlig har vi utviklet en ny produksjon, som har Ants-rammen i bunn. Det viktigste har vært å gi elevene et fint møte. Vi ønsker at de blir aktivisert og lager ting ut ifra egne ideer, forteller Marie Othilie Hundevadt i DKS Innlandet.

Å oppdage noe uvant i det vante

Hver skole og forestilling er unik på grunn av ulike fysiske forhold og elevgrupper. Utøver Emilie Østby bemerker at selv de barna som først er skeptiske eller forvirrede, blir etter hvert mer samarbeidsvillige. Dette skaper en positiv endring i deres opplevelse.

Maur gir en unik opplevelse ved å utfordre barna til å oppdage noe nytt i kjente omgivelser. Overraskelsesmomentet appellerer til barna. Elevene går gjennom en reise fra å synes maurene er skumle til å bli kjent med dem og finne måter å hjelpe dem på.

På Karlsrud skole vinker barna ivrig til maurene når de forsvinner rundt et hjørne etter forestillingen. En førsteklassing uttrykker et ønske om mer med et glimt i øyet, og truer med å gråte ellers idet han løper mot klasserommet.”

Utøvere: Emilie Østby, Ida Haugen, Tora Brekke og Chollada Phinitduang.

Tekst og bilder av Marte Glanville, Kulturtanken. Teksten er omskrevet kortet ned for vår nettside.