Bli med inn i Kunsten å lære-undervisningen

I to år skal skoler i Innlandet bruke kunstfaglige undervisningsmetoder. Ensomme troll er en av dem. 

Kunstneren Shelli Lake og elever ved Fåset barneskole viser frem sine troll laget av sokker. Å utforske ensomhet og gi elevene flere verktøy for å håndtere egne følelser og relasjoner til andre, er bakgrunnen for tema 14 i prosjektet “Kunsten å lære”. Dette er et av totalt 24 ulike tema og overskrifter i prosjektet.

Tynset, Alvdal og Lillehammer-regionen har stilt flere skoler til disposisjon til prosjektet “Kunsten å lære”. I to skoleår får elever ved de minste trinnene mye undervisning basert på kunst og kulturfag. 

Målet er å finne ut hva som skjer med de eksekutive funksjonene hos elevene og om metodene har positiv effekt på hjernens utvikling av disse. 

Bli med inn i tema 14, det ensomme trollet

Det spesielle i prosjektet er at hver skole har en kunstner ansatt ved skolen i hele prosjektperioden. Kunstneren skal sammen med lærerne utføre den spesialdesignede undervisningen, hver dag i to skoleår. I tillegg skal lærerne gjennomføre økter alene, som til sammen vil gi dem verdifull ny undervisningserfaring. 

Prosjektet er internasjonalt og ledet av Innlandet fylkeskommune. 

Les mer om hele prosjektet Kunsten å lære her