Spelejenta i Valdres

Kan de aller minste elevene på en liten barneskole i Valdres sitte musestille i en lang halvtime og bli grepet av en forestilling basert på tekst av selveste Jon Fosse? Svar: Ja!

Spelejenta er en forestilling med Anne Heidi Kvam Hillestad og Sivert Holmen basert på en barnebok av Jon Fosse med samme navn. Det er en magisk og rørende historie om en synsk jente som drar for å finne og trøste faren sin. Faren har strandet, og sitter utslitt og alene på en øy. Jenta møter flere utfordringer på veien, og da er fela god å ha.

Sivert er utdannet musiker og pedagog fra Norges Musikkhøyskole, mens Anne Heidi er i ferd med å fullføre en bachelorgrad i musikkteater ved Høyskolen i Kristiania. De er begge fra Valdres og har blitt kjent med hverandre gjennom folkemusikk- og folkedansmiljøet i regionen. Den yngste av dem, Anne Heidi, forteller at hun har gode minner fra DKS-besøk i Valdres under oppveksten. Hun har alltid likt kunst og kultur, men var mindre glad i mye annet som skulle læres på skolen. Besøk fra skolesekken var da et høydepunkt, noe som ga inspirasjon og har vært med på å bidra til at hun holder på med det hun gjør i dag. Tilbake i 2010 spilte den noe eldre Sivert fele til en ren opplesning av Spelejenta på bibliotek i Valdres. Flere år senere ønsket han å utvikle en forestilling basert på den samme boka og fikk da med seg Anne Heidi på laget. Den erfarne hardingfelespilleren legger ikke skjul på hvor gøy og givende det nå er å samarbeide med en ung, idérik og dyktig artist som henne.

Sivert Holmen og Anne Heidi Kvam Hillestad

Etter klarsignal fra Jon Fosse, og takket være lokale DKS-midler i Valdres, har Anne Heidi og Sivert utviklet forestillingen som nå spilles for elever fra 1. til 4. klasse i regionen. Den erfarne danseren og DKS-utøveren Silje Onstad Hålien fra Vang i Valdres har bidratt med regihjelp i forestillingen der elevene får oppleve både dans, hardingfele, sang, fortellerkunst og skuespill. Så langt er den spilt i de tre Valdres-kommunene Etnedal, Vang og Øystre Slidre, og til våren venter flere forestillinger i Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal.

DKS Innlandet fikk være med til Lidar skule, noen kilometer sør for Beitostølen, da Spelejenta kom på besøk i midten av november. Dette ble et virkelig fint møte, ikke minst takket være en gruppe elever som hadde lagt så godt til rette for besøk. Fire proffe elevarrangører, iført sine tøffe Crew t-skjorter og bånd med Crew-kort rundt halsen, tok godt imot utøverne da de kom, viste vei til en klargjort gymsal, og tilbydde både bærehjelp og rykende fersk kaffe. Etter utøvernes oppvarming hadde de full kontroll på innslipp av publikum før to av elevarrangørene ga Anne Heidi og Sivert en flott introduksjon. Spente elever fulgte godt med fra start til slutt, og ble utvilsomt grepet av forestillingen. Etter velfortjent applaus ble utøverne takket av på eksemplarisk vis fra de proffe elevarrangørene. Noen av elevene i publikum satt nok igjen med en tanke om å bli «spelejente» selv eller kanskje begynne med folkedans, og historien fikk nok flere til å forstå at man kan klare så mangt, selv om man er liten. Her var det utrolig godt tilrettelagt, veldig hyggelig og umulig å ikke bli i godt humør av, kunne Anne Heide og Sivert fornøyd konstatere mens de pakket sammen fele og utstyr.

Sivert og Anne Heidi foran spente elever når forestillingen setter i gang

Sivert vil også trekke fram den gode og viktige jobben kommunekontakt for DKS, Nina Espeseth Grønbrekk, gjør for at forestillinger som dette finner veien til skolene i Valdres. Nina ønsker at det skal skje mye kulturelt i kommunene, og tar alltid henvendelser fra oss utøvere seriøst, sier Sivert. Det er akkurat det vi trenger.

I forbindelse med besøket i Valdres tok DKS Innlandet også en nærmere snakk med Nina. Hun har jobbet i en 60 prosent stilling som kulturkonsulent og kommunekontakt for DKS i Etnedal kommune i snart fem år, og i vår ble hun også kulturkonsulent og kommunekontakt i Øystre Slidre kommune. Hun mener det er viktig at kommunene har en person med hovedansvar for å koordinere det lokale skolesekk-tilbudet.

Vi skal tilby kulturopplevelser for alle elever i grunnskolen, i tillegg til barnehagebarn. Da trenger vi et mer overordna blikk enn det de enkelte lærerne har mulighet for å ha, samtidig som det er utrolig viktig med et godt samarbeid med skolene. Jeg synes delingen mellom fylkes- og kommunenivået er fornuftig, slik at vi både får produksjoner utenfra og kan bidra til å forme aktiviteten lokalt.

Kommunekontakt Nina Espeseth Grønbrekk

Nina jobber også for å ha god dialog med skolene og barnehagene, slik at de kan komme med innspill til aktiviteter. Vi har mulighet til å gjøre mye i samarbeid med lokalmiljøet uten at det nødvendigvis må bli veldig kostbart, tenker hun. Personlig kunne jeg tenke meg å trekke inn håndverkstradisjoner, gjerne på en måte der elevene kan prøve noe selv. I tillegg har vi en sterk folkemusikktradisjon i Valdres, som mange utøvere er dyktige på både å formidle, videreutvikle og eksperimentere med. Forestillingen Spelejenta er et godt eksempel på dette.

Vi som er kommunekontakter, og former kulturaktivitetene som barna og ungdommene våre får oppleve, har et spesielt ansvar for at de skal bli kjent med lokale kulturuttrykk, slik jeg oppfatter det.

Nina Espeseth Grønbrekk

Spelejenta er på turne i store deler av Valdres dette skoleåret, og Nina kan fortelle at de seks kommunene i Valdres samarbeider om mye. Vi har blant annet et kulturnettverk, med en representant fra hver kommune i tillegg til en fra Valdresmusea. Vi har seks møter i året, der vi drøfter, koordinerer og orienterer om det meste innenfor kulturfeltet. Via kulturnettverket koordinerer vi også lokale skolesekk-produksjoner og -turneer, og vi forvalter en tilskuddsordning for folkemusikk-produksjoner. Denne resulterer som oftest i tilbud til skolene, fortsetter Nina. Slik sett bidrar vi også med noe midler til produksjoner som brukes innenfor DKS.

Nina trekker ikke bare fram samarbeidet mellom Valdres-kommunene, men også et ganske praktisk samarbeid hun har med seg selv! Med ansvar for DKS i både Etnedal og Øystre Slidre drar hun nytte av erfaringer fra to kommuner. Det er ikke negativt for effektiviteten, tror hun.

Det regionale samarbeidet i Valdres gjør at vi er del av et større fagmiljø, da vi til vanlig jobber i ganske små kommuner med få kollegaer på kulturfeltet. Det er en berikelse både for arbeidet med DKS og andre områder.

Nina Espeseth Grønbrekk

Avslutningsvis vil Nina vektlegge at Spelejenta er en produksjon med profesjonelle utøvere fra Valdres, noe som både kan være til inspirasjon og bidra til at barna opplever gjenkjennelse og tilhørighet, for eksempel ved at utøverne bruker dialekt. Noen av barna har et forhold til folkemusikk, men mange opplever folkemusikk sjeldent eller aldri. Derfor synes hun DKS er en viktig arena å eksponere lokal tradisjonsmusikk på.

Sivert og Anne Heidi i godt driv på Lidar skule

Se videoklipp fra forestillingen Spelejenta da den ble spilt på Lidar skule i Øystre Slidre: