DKS-Lab er nå i gang!

DKS-LAB er et nytt landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.

DKS-lab 2022 arrangeres i samarbeid med Kunstbanken, Oppland Kunstsenter, DKS Innlandet og Kulturtanken. Laben gjennomføres gjennom to samlinger og består av utprøving i skolen der både elever, lærere og faglige veiledere gir tips, triks og innspill til veien videre. Årets veiledere består av fagansvarlig for visuell kunst i DKS Innlandet, Carina Gjelsvik og Frøydis Frøsaker samt formidlingsleder ved Kunstbanken, Inger Lise Libakken. I tillegg er Jarl Flaaten Bjørk fra Flaatenbjørk kompani og Guro Gjerstadberget som er kunstpedagog invitert inn som eksterne veiledere.

Fra høyre: Ana Brotas, Ingvild Kristine Reinton, Josephine Echer, Jarl Flaaten Bjørk og Silje Eugenie Strande Øktner.

I år har vi med oss tre spennende og ganske forskjellige prosjekter. Vi har hatt vårt første møte med smykkekunstner og metallkunstner Josephine Echer og Ingvild Kristine Reinton i «Kunstnermøte og verksted», vi har blitt utfordret til å stemme «Hjernepartiet» sammen med Silje Eugenie Strande Øktner, og vi har måtte tenke nytt rundt vår forståelse av kart sammen med Ana Brotas i «Emotional Cartography». 

Ana fra Portugal introduserte elevene for en ukonvensjonell tilnærming til kart. Hun kaller det kartografiske øvelser for å undersøke forskjellige måter for både å se, huske og oppleve rom. Elevene i 10 klasse ved Åretta ungdomsskole satte søkelys på egne erfaringer, sanser og sin faktiske forståelse av et sted. Dessuten var de helt vilt gode i engelsk!

Våre flotte og fremoverlente skoler som er med i årets Lab er Søre ål barneskole, Åretta ungdomsskole og Lillehammer videregående skole avdeling nord.

Vi er nå ferdige med første del av DKS-lab og to dager intensive dager ligger bak oss. Her har det blitt flotte elevmøter, gode diskusjoner og konstruktive tilbakemeldinger. Kunstnerne har nå dratt hjem med mange gode råd i sekken. Ved neste samling tester vi igjen kunstnernes ideer etter utført hjemmelekse med tips til bearbeidelse.   

Josephine Echer og Ingvild Kristine Reinton viste hvordan de arbeider med skulpturer i metall og samarbeidet med elevene for å lage en felles skulptur. Elvene i tredje klasse på Søre ål skole lagde hver sin del som deretter ble satt sammen til det de selv kalte en «vennskapsskulptur».
Silje jobber innen kunstformen performance som tenderer mot å løse opp kunstverket som materielt objekt. I Hjernepartiet tar hun utgangspunkt i et fiktivt politisk parti for å sette i gang diskusjon og meningsutveksling. under Laben undersøkte hun om dette gjorde det lettere for elevene i 10 klasse ved Åretta skole å si hva de mener. Demokrati og ytringsrom ble testet – og motsatsen, det farligste av alt; likegyldighet.  

Vi gleder oss veldig til andre og siste del av DKS- Lab 2022 som gjennomføres 12. og 13. september.