Kontakt oss

Vestland fylkeskommune skal formidle kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet til alle elevar i grunnskulen og i den vidaregåande skulen.

DKS ligg til seksjon for kulturformidling i avdeling for kultur og folkehelse.

E-post og telefonnummer

Charlotte Espeland

Tlf: 489 95 606

fagleiar, kulturproduksjon

charlotte.espeland@vlfk.no

Kari Vik

Tlf: 489 95 264

økonomi, fagansvar litteratur

kari.vik@vlfk.no

Thea Haugbjørg Haugen

Tlf: 457 29 748

fagansvar og turnéansvar scenekunst

thea.haugbjorg.haugen@vlfk.no

Guro Høyvik

Tlf: 415 30 608

fagansvar og turnéansvar
visuell kunst og kulturarv

guro.​hoyvik@​vlfk.​no

Øyvind Lyslo

Tlf: 901 13 433

fagansvar musikk vidaregåande skule

oyvind.​lyslo@​vlfk.​no

Wenche Gausdal

Tlf: 969 44 507

fagansvar og turnéansvar musikk

wenche.gausdal@vlfk.no

Per Idar Almås

Tlf: 915 45 603

fagansvar og turnéansvar film

per.idar.almas@vlfk.no

Solfrid Bygstad

Tlf: 905 62 999

økonomi, turnéansvar litteratur

solfrid.bygstad@vlfk.no

Arnhild Kannelønning

Tlf: 482 02 534

arnhild.kannelonning@vlfk.no