Honorarsatsar og rammeavtale

Vestland fylkeskommune følgjer «ASA 4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den
kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommune
r”.

Satsar for oppdragstakarar (sjølvstending næringsdrivande).
Reforhandla rammeavtale for skuleåret 2021-2022 er vedteken av Vestland fylkeskommune og gjeldande frå 01.08.2021.

Oppdragstakar vert honorert med kr. 5.151 per formidlingsdag. Møte og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgjevar vert honorert med kr. 716 per time for faktisk medgått tid.

Scenekunst
Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Scenekunstbruket sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Scenekunstbruket.