Honorarsatsar og rammeavtale

Vestland fylkeskommune følgjer «ASA 4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Denkulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner (pdf)”

Satsar for oppdragstakarar (sjølvstending næringsdrivande).
Lenke til reforhandla rammeavtale for perioden 01.08.22 -31.07.23. Avtalen er vedteken av Vestland fylkeskommune og gjeldande frå 01.08.2022.

Oppdragstakar vert honorert med kr. 5.342 per formidlingsdag. Møte og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgjevar vert honorert med kr. 743 per time for faktisk medgått tid.

Scenekunst
Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Lenke til nestide Norsk scenekunstbruk sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Norsk scenekunstbruk. Lenke til nettside for Norsk scenekunstbruk.