To menn står med andletet vendt mot oss, i halvskugge. Videoprojeksjon av den eine mannen på veggen bak dei.
GATO: Gato (t.h.) saman med Nicolai Lopéz. Dei er to av tre dansarar i framsyninga Gato, der publikum blir kjende med Gato og vilkåra hans som dansar i Guatemala. (Foto: Den kulturelle skulesekken)