DKS-lab 2024 logo, med logoar til alle samarbeidsfylke og kommunar.
Foto: Kulturtanken.

DKS-lab Vestland 2024

Er du kunstnar busett i Vestland, og kunne tenkje deg å turné med din eigen produksjon i Den kulturelle skulesekken? No har du sjansen!

For første gang vert det arrangert DKS-lab i Vestland. Kunstgarasjen inviterer i samarbeid med Vestland fylkeskommune profesjonelle biletkunstnarar busett i Vestland fylke til å søkje om å få delta i ein produksjonsverkstad i månadsskiftet august-september 2024.

Kunstgarasjen hadde informasjon om “open call” på sine nettsider fram til søknadsfristen 15. mars.