Aktuelt

Amanda-dryss til DKS-filmer

Den 37. Amandaprisutdelingen ble holdt i Haugesund 21. august. To av filmene som vant flest priser var Ninjababy av Yngvild Sve Flikke og Kunstneren og tyven av Benjamin Ree. Begge disse skal på DKS-turné i videregående skole i Trøndelag skoleåret 2021-22 Ninjababy fikk Amanda for beste regi (Yngvild Sve Flikke), beste kvinnelige skuespiller (Kristine Kujath […]

Publisert 23.08.2021

SPOR – fagarena for kulturarv i DKS på Stiklestad i september 2021

SPOR er en årlig, nasjonal fagarena for kulturarvsfeltet i Den kulturelle skolesekken, og går i 2021 av stabelen for tredje gang. DKS Trøndelag er vertskap, og vi gleder oss til å møte kulturarvsentusiaster på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i september. Her kan man se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se framover sammen. På Stiklestad er […]

Publisert 09.06.2021

Midler til film og spill i DKS – juni 2021

Norsk filminstitutt (NFI) bevilget i juni 2021 en million kroner til utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken. 36 spill- og filmprosjekter har ambisjoner om å nå ut til skoleelever i alle klassetrinn og over hele landet.  Barn og unge er viktig for det audiovisuelle feltet, både ut fra et rekrutteringsperspektiv som fremtidens film- og spillskapere, og som konsumenter som har tilgang på innhold til alle døgnets tider. […]

Publisert 09.06.2021

Podkaster om DKS

I 2020 og 2021 har DKS Trøndelag utviklet nye platformer i det digitale feltet – også i form av podkastene «DKS Arena» og «SPOR». Her drøftes mange aktuelle temaer for alle som er interessert i DKS.

Publisert 28.05.2021

Kulturtanken – DKS sitt nasjonale organ

Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen, og er underlagt et mandat som er fastsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fellesskap. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.  Gjennom DKS-ordningen skal Kulturtanken sikre at barn og unge […]

Publisert 08.04.2021