For kommuner

Kommunekontakten er DKS Trøndelag nærmeste samarbeidspartner i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Kommunekontakten er et viktig ledd for videreformidling av informasjon mellom DKS Trøndelag og skolene og et meget sentralt ledd i arbeidet med DKS lokalt. 

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom kultur- og skoleavdelingene i kommunen. For å sikre medvirkning fra skole – både elever, lærere, skoleledelse og foresatte, er det kommunekontaktens ansvar å etablerere gode nettverk, møteplasser og rutiner. Kommunekontakten er ansvarlig for å administrere, formidle, utvikle og kvalitetssikre DKS-programmet i egen kommune, den lokale kulturelle skolesekken. Kommunekontakten må ha avsatt tilstrekkelig ressurs til å ivareta kommunens ansvar og forpliktelser i forhold til avtalen med DKS Trøndelag.  

Når det er buss- eller annen transport til et DKS-arrangement, skal kommunene/skolene selv bestille buss, og be busselskapet fakturere den aktuelle arrangør; enten fylkeskommunen eller kommunen. Det er merket på forsiden hvem som er arrangør for de ulike produksjonene.

Fakturaadressen til Trøndelag fylkeskomme er:
Trøndelag fylkeskommune 
Sentralt fakturamottak 6110 (Navn på kontaktperson må stå her!)
Postboks 2567  
7735 Steinkjer

EHF-faktura på org.nr. 817 920 632

NB! Merk fakturaen: Navn på produksjon, strekning, navn på skole og dato.