Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng. Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst 

Den kulturelle skolesekken blir finansiert av spillemidler etter overskuddet fra Norsk Tipping. Trøndelag fylkeskommune følger rammeavtalen som er inngått av KS og CREO – forbundet for kunst og kultur (ASA 4401).