For kulturkontakter

Kulturkontaktene er våre viktigste ambassadører for Den kulturelle skolesekken inn mot sitt nettverk; det være seg skolen, lærere, ledelsen, elevene eller kommunen. 

Kulturkontakten er en utvalgt ansatt eller leder ved hver skole som har hovedansvaret for kontakten mellom skolen, Den kulturelle skolesekken i Trøndelag og kunstnerne/utøverne som kommer på besøk. Rollen som kulturkontakt er viktig for å kunne skape et godt og inspirerende kunst- og kulturmøte. 

Skolens kulturkontakt har derfor både en spennende og ansvarsfylt oppgave. Når det gjelder å utnytte DKS-besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag, men en aktiv kulturkontakt kan bidra til å skape grunnlaget for de magiske øyeblikkene mellom elever og kunstnere. 

Kulturkontaktens oppgaver er å: 

 • Holde seg orientert om tilbudet fra DKS Trøndelag  
 • Videreformidle og sikre informasjon til klasselærere om aktuelle produksjoner. 
 • Samarbeide med eventuelle kulturverter/elevarrangører og fordele ansvarsoppgaver. 
 • Sørge for at alt praktisk er tilrettelagt før besøket. 
 • Ta imot kunstnerne og vise dem til lokalene de skal bruke. 
 • Være en aktiv kontaktperson for DKS Trøndelag og kunstnerne. Dette innebærer også å sjekke og oppdatere skolens timeplaner, elevtall, info om arenaer og kontaktinformasjon på skolens sider i portalen. 
 • Sørge for at buss blir bestilt når dette er aktuelt. Se rutiner for bestilling her 
 • Sørge for at skolen evaluerer besøket via digitale skjema som sendes ut av DKS Trøndelag. 

Her er noen enkle tips til deg som kulturkontakt: 

 • Besøkene fra Den kulturelle skolesekken må legges inn i skolens planer. 
 • Elever egner seg ypperlig som kulturverter/elevarrangører! En del skoler har fått kurs i dette. Er du interessert i å få til dette på din skole kan du ta kontakt med oss. 
 • Lag gjerne egne presentasjoner for kollegiet og elever, for eksempel i samarbeid med elevrådet. 
 • La informasjonen om kunstnerbesøk på skolen være lett tilgjengelig på lærerrom, oppslagstavler og lignende. 
 • Avklar lærerens rolle under forestillingen. Er læreren publikum på linje med elevene? Hvem griper inn hvis det skulle oppstå uro? 
 • Når dere velger lokale for de enkelte DKS-besøkene, husk kravet om universell utforming. Alle skal ha tilgang til lokalet, og det skal være tilrettelagt for alle når det gjelder lys- og lydforhold. 
 • Følg gjerne vår podcast DKS –Arena. Mye fint å få med seg her! 

Lykke til med besøket! 

Når det er buss- eller annen transport til et DKS-arrangement, skal kommunene/skolene selv bestille buss, og be busselskapet fakturere den aktuelle arrangør; enten fylkeskommunen eller kommunen. Det er merket på forsiden hvem som er arrangør for de ulike produksjonene.

Fakturaadressen til Trøndelag fylkeskomme er:
Trøndelag fylkeskommune 
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567  
7735 Steinkjer

NB! Fakturaen MÅ merkes ‘6110/[navn på kontaktperson hos fylkeskommunen]’, i tillegg til strekning og navn på skolen.
Trøndelag fylkeskommune mottar EHF-faktura på org.nr. 817 920 632.