Stillbilde fra elevaarrangørfilmen

Digitalt kurs for elevarrangører

Trøndelag fylkeskommune har nylig lansert et digitalt kurs for elevarrangører i Den kulturelle skolesekken. «Elevarrangørene» er et brukervennlig og fleksibelt konsept, for å kurse elever som skal ta imot utøvere fra Den kulturelle skolesekken. Opplegget kan benyttes akkurat når det måtte passe, og kan brukes bitvis eller i sin helhet. Opplegget har blitt så bra at skolesekkens nasjonale organ, Kulturtanken, har valg å lansere kurset som en ressurs for alle landets skoler – det er vi utrolig stolte av.

Det filmatiske materialet er delt inn i to hoveddeler: «Elevarrangørene» og «Howto»-filmene. «Elevarrangørene» følger artisten TORA – Tora Dahle Aagård – som kommer til en skole, hvor hun møter elevvertene, holder en konsert og elevvertene løser utfordringer som oppstår. Tre «eksperter» uttaler seg underveis i filmen, og kommenterer det som skjer og valg som tas. Disse er en produksjonsleder og scenetekniker, en fagkoordinator i DKS og en lærer. Filmen «Elevarrangørene» er delt i fire deler: Forberede, Tilrettelegge, Improvisere og Evaluere. Filmene kan ses etter hverandre som en helhet, eller sees hver for seg med oppgaveløsning og diskusjon imellom. De kan også brukes i forbindelse med et fysisk kursopplegg for elevarrangører, og kan dessuten brukes i forbindelse med arrangøropplæring for unge arrangører i andre sammenhenger.

Den andre delen av filmkonseptet består av fem filmer i «Howto»-format, hvor Youtuber og teaterstudent Ole Henry Snildalsli guider elevene gjennom temaene: Forberedelser, Kaffekoking, Publikumshåndtering, Vertskap og Begreper. Disse er morsomme, men også spekket med nyttig kunnskap. Det er laget verktøyark til filmene, dette finnes både på bokmål og nynorsk. Filmene har selvsagt også visningsvalg med teksting på begge disse målformene. 

Nysgjerrig? Her finner du hele kurset, med filmer og verktøyark!