white headphones on top of computer tablet.

Podkaster om DKS

I 2020 og 2021 har DKS Trøndelag utviklet nye platformer i det digitale feltet – også i form av podkastene «DKS Arena» og «SPOR». Her drøftes mange aktuelle temaer for alle som er interessert i DKS.