Utøvere innen scenekunst, musikk, kulturarv, litteratur, film og visuell kunst turnerer i DKS

For utøvere

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Trøndelag? Har du et spennende prosjekt på gang? Da vil vi gjerne høre fra deg! Kontaktinformasjon til våre fagansvarlige finner du her.

Her er nyttig informasjon for deg som reiser eller skal reise for DKS i Trøndelag: 

Alle innmeldinger til Den kulturelle skolesekken skal nå gå igjennom Portalen. Profesjonelle utøvere, institusjoner, produsenter, og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken.  Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår og Portalen er nå åpen for innsending til skoleåret 2021/2022. Gå til Portalen her:  https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal   

Pass på å fylle ut skjemaet nøye. Det er avgjørende at du/dere har en god beskrivelse og dokumentasjon av produksjonen.  

Vi tar kun kontakt med de utøverne vi ønsker å ta med i kommende års program. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi en tilbakemelding til alle som melder inn produksjoner.  

Ta gjerne kontakt med oss i forkant av innmeldingen hvis du/dere har spørsmål. Her er en oversikt over de ansvarlige til hvert kunstuttrykk