Utøvere innen scenekunst, musikk, kulturarv, litteratur, film og visuell kunst turnerer i DKS
Utøvere innen scenekunst, musikk, kulturarv, litteratur, film og visuell kunst turnerer i DKS

For utøvere

Alle innmeldinger til Den kulturelle skolesekken skal nå gå igjennom DKS-portalen. Profesjonelle utøvere, institusjoner, produsenter, og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår og portalen er nå åpen for innsending til skoleåret 2024/2025. Gå til portalen her: https://portal.denkulturelleskolesekken.no/.

Du finner veiledning til bruk av portalen her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal 

Link til side med brukerstøtte: https://www.denkulturelleskolesekken.no/brukerstotte/

Pass på å fylle ut skjemaet nøye. Det er avgjørende at du/dere har en god beskrivelse og dokumentasjon av produksjonen. Kulturtanken har samlet en del tips til utforming av DKS-forslag her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/scenekunst/. Teksten retter seg mot scenekunst, men er relevant for alle kunstuttrykkene, og vi anbefaler sterkt at alle leser den før innmelding av forslag.

Vi tar kun kontakt med de utøverne vi ønsker å ta med i kommende års program. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi en tilbakemelding til alle som melder inn produksjoner, eller begrunnelse for hvorfor et forslag ikke blir valgt. Forslagene som velges ut til DKS Trøndelag sitt program for 2024-2025, vil bli forespurt innen 1. februar 2024. Har du ikke hørt noe innen dette tidspunktet, er det innsendte forslaget mest trolig ikke aktuelt denne gangen. Vi gjør oppmerksom på at vi får inn svært mange gode forslag, langt flere enn vi har mulighet til å ha på turné et enkelt skoleår. Et forslag som ikke blir valgt ett skoleår kan være aktuelt senere.

Ta gjerne kontakt med oss i forkant av innmeldingen hvis du/dere har spørsmål. Her er en oversikt over de ansvarlige til hvert kunstuttrykk