PROGRAMRÅD (vgs. Vestfold)

Programtilbudet i DKS for de videregående skolene bestemmes hvert år av et tverrfaglig sammensatt programråd. Programrådet består av fagpersoner med kunstfaglig kompetanse som legger frem programforslag i de ulike kunstuttrykkene, og sammen med skolerepresentanter og fylkeselevrådsrepresentanter bestemmes det helhetlige programtilbudet i DKS vgs.