FOR GRUNNSKOLEN/KOMMUNER

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Les mer på undermenyen vår om:
– Spillemidler, økonomi og rapportering
– Honorarsatser
– Bussing av elever
– Arrangement utenfor skolen
– Kommunekoordinatorer i fylket