MFM 2014_foto Michal Tomaszewicz

Foto: Michal Tomaszewicz

KULTURVERTER / UNGE ARRANGØRER

Det er skolen selv som følger opp ordningen med kulturverter / unge arrangører. Disse elevene har et spesielt ansvar for gjennomføringen av DKS-arrangementer. Målet med ordningen er at elevene skal utvikle et tettere eierskap til DKS og bli lokale ambassadører for det deres medelever skal få oppleve igjennom DKS. Kulturvertene / de unge arrangørene spiller en viktig rolle i avviklingen av DKS på den enkelte skole og gjennom mestring og utvidelse av kulturell kompetanse håper vi også at elevene utvikler sin kulturforståelse og appetitt.

De avlaster også kulturkontakten ved å ha et medansvar for den tekniske og praktiske gjennomføringen. Kulturkontakten følger opp elevene og sørger for fremdrift og videreføring fra år til år.

Eksempler på oppgaver kulturvertene / de unge arrangørene kan være ansvarlige for:
– Informasjon til skolen og klassene
– Pressekontakt – invitere lokalavis, radio og tv
– Teknisk ansvar
– Kontakt med vaktmester
– Tilrettelegging av forestillingslokalet
– Ta imot utøverne
– Vertskap for utøverne – kaffe, te og lunsj (en bonus for utøverne dersom skolen har mulighet til dette)
– Bærehjelp
– Introduksjon av utøvere
– Takke av for besøket
– Evaluering

Skoleåret 2020/2021 vil det bli arrangert kurs for alle ungdomsskolene i Vestfold og Telemark. Vi kommer tilbake til tid og sted.

Kulturvertkurs for verter i barneskolen arrangeres fremdeles av den enkelte kommune i tidligere Vestfold fylke.

Kurs for elever i vgs i tidligere Vestfold fylke gjennomføres også som før.