FAKTURERING

Fakturaer adresseres til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien og må sendes i EHF-format (org.nr. 821 227 062).

Fakturaen må merkes med 43100. Dette gjelder både grunnskole- og VGS-turnéer.
Skriv også inn navn på turneen i friteksten.

Mer informasjon om fakturering til Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du her.