Kunst som henger fra taket. Papir og stoff som er klippet og hengt opp på snorer. Rosa lys.
"Øye på, Liaf drømmeveven 2019" Foto: Cathrine Jakobsen

Kulturtorget – en arena for kompetanseheving og samarbeid

Gjennom mange år har kulturtorget i Bø vært en fast møteplass for ansatte i Den kulturelle skolesekken i tidligere Telemark, kulturkontakter og kommunekoordinatorer. Denne møteplassen gir rom for faglig og kulturelt påfyll, og det er en gyllen mulighet for alle dem som samarbeider slik at tilbudet fra DKS skal bli så godt som mulig. Etter en lang periode uten noen felles treffpunkter er kanskje dette årets kulturtorg viktigere enn noen sinne.
Kulturtorget er en viktig arena for kompetanseheving og samarbeid om forankring og planleggingen av Den kulturelle skolesekken i skolen.

I år er temaet «Kulturkontaktens rolle». For hva kjennetegner egentlig kulturkontaktrollen i 2021 og i fremtiden? Hvordan arbeider kulturkontaktene på de forskjellige skolene? Hvordan kan vi knytte den kunstneriske opplevelsen til skolens læringsmål? Hvordan kan for- og etterarbeid gjøre det enklere å knytte kunsten til fagene? Dette er noen av spørsmålene som skal stilles og diskuteres på årets kulturtorg.

Kulturtorget gjennomføres på Gullbring kulturhus torsdag, 25.november på Bø Hotell.
Vi i Den kulturelle skolesekken gleder oss!