Tegneplaneten

arrow_back Produksjoner

Tegneplaneten er en todelt aktivitet. Første del er en tegneworkshop hvor barna tegner på papir med tusj, fargeblyanter eller kritt. Her vil vi jobbe med et felles tema og uttrykk, eller åpne for fri kreativitet. Poenget er at alle barna får lage hver sin planet, samtidig som de utforsker farger, former og visuelle fortellergrep. Tegneaktiviteten styres av formidlerne, som veileder og inspirerer.

Etter tegneworkshopen skannes alle barnas tegninger i Tegneplanetens egen skanner. Dermed blir de todimensjonale tegningene til tredimensjonale kloder som roterer rundt i et solsystem på en skjerm eller projektorvegg.

Formidlerne kan styre det som skjer på skjermen. Siste del av aktiviteten blir dermed en reise gjennom det nye solsystemet som barna har laget. Formidlerne vil se nærmere på de ulike planetene, sånn at de barna som vil kan fortelle hva de har laget – hvorfor og hvordan.

Tegneplaneten kombinerer digital formidling med analog gjenkjennbar lek, uten fokus på teknologien i seg selv. Barnas kreative uttrykk står i sentrum, og de digitale verktøyene og virkemidlene gir oss mulighet til å presentere barnas kreasjoner på en ny, overraskende og uventet måte.


Varighet

1 timer og 30 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei ingen behov for bærehjelp. Blending er ikke absolutt nødvendig men vil skape en bedre opplevelse. Vi ønsker hjelp til evt blending.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

25

Oppriggingstid

60 minutter

Nedriggingstid

45 minutter

Arena/rom

Klasserom, Gymsal, Auditorium, Aula eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Jo større vegg som gjøres tilgjengelig - jo bedre opplevelse

Dette er et tilbud for en mindre gruppe elever

Arrangert av

Trøndelag fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Siri Schnell Juvik

Frode Eggen

Sigrid Husjord

Andre medvirkende

Formidlere med fokus på kunstuttrykk, formidling og historiefortelling men disse er ikke engasjert ennå

Gruppenavn

Munti Magic

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Ketil Hustad, tlf: +47 901 98 902, e-post: kethu@trondelagfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Marit Bakken, tlf: +47 986 30 060, e-post: maribak@trondelagfylke.no

Kontaktperson utøver

Simone Laursen, tlf: +47 923 41 612, e-post: simone@ablemagic.no

Nina Fjelnset, tlf: +47 932 57 217, e-post: nina@ablemagic.no

Petter Rossvoll, tlf: +47 480 44 091, e-post: petter@ablemagic.no