Skolen

Godt samspill mellom DKS og skolene er viktig for å få til et godt tilbud til elevene.

Rektor og skoleledelse har det overordnede ansvaret for at DKS prioriteres på skolen, at skolen til enhver tid har en fungerende kulturkontakt og at DKS-tilbud legges inn i skolens planer. Kulturkontakten er vår viktigste kontakt inn mot skolene. Les mer om kulturkontaktens rolle i Tromsø DKS her. Men ikke minst har lærerne en nøkkelrolle for et vellykket DKS-tilbud. Lærerens tilstedeværelse og engasjement er viktig for elevenes opplevelse av selve besøket. I tillegg har læreren en viktig rolle i å forberede elevene på tilbudene.

Blant de nasjonale målene for DKS er at ordningen skal «bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del og læreplanar i fag». De fleste av våre produksjoner inneholder forslag til for- og etterarbeid, eller koblinger til læreplanverket. Kunst og kultur gir gode muligheter for elever og lærere til å jobbe med ulike emner og problemstillinger i og på tvers av fag. Kunst- og kulturopplevelsene kan gi elevene nye erfaringer og perspektiver som er en del av deres utvikling. 

Les mer om DKS i skolen på den nasjonale nettsiden til Den kulturelle skolesekken her.

Faste tilbud versus bestillingstilbud

Hvert år tildeles faste tilbud til alle klassetrinn, i tillegg tilbys flere bestillingstilbud som kan bestilles gjennom DKS-portalen.

De faste tilbudene utgjør kjernen i DKS-tilbudet. De sikrer at alle elever får minst ett DKS-tilbud hvert år, og regnes som obligatoriske. De faste tilbudene tildeles skolene, og legger seg i skolens kalender (både i kulturkalenderen på «innsiden» av portalen, hvor kulturkontakter og eventuelt andre skoleansatte har fått opprettet brukere, men også i kalenderen på «utsiden» av portalen, som dere finner med å søke på deres skole her og trykke på «kalender».

I tillegg til de faste tilbudene kan skolene velge mellom flere bestillingstilbud innen de ulike kunstuttrykkene. Når skolen har bestilt et tilbud, og bestillingen er godkjent av DKS-administrasjonen, legger tilbudet seg i skolens kulturkalender/kalender, sammen med de faste tilbudene.

Kulturkontakter, skoleledelse og lærere bør fortløpende følge med på skolens kalender, som en del av planleggingen. Les mer om bestilling av tilbud under siden for kulturkontakter.

Transport

Hovedregelen når det gjelder transport:

  • Gå dersom gåavstand
  • Velg rutebuss om mulig
  • Bestill buss kun dersom det ikke er mulig å ta rutebuss

All busstransport (både bestilling av buss og rutebusser) avklares med DKS-administrasjonen.

Tilbakemelding

Vi oppfordrer både kulturkontakter, lærere og elever å komme med tilbakemeldinger og innspill knyttet til våre tilbud!

Kulturtanken har utviklet digitale spørreskjema, hvor kulturkontakter, lærere og elever (fra 5.-10.trinn) kan gi tilbakemeldinger på et DKS-tilbud og tilretteleggingen rundt tilbudet.

Dagen før et tilbud er gjennomført, sendes det ut en automatisk e-post til skolens kulturkontakt med lenker til skjemaer. Kulturkontakten kan videresende dette til aktuelle lærere, som igjen kan dele med elever. Lenkene til skjemaene er også tilgjengelige i kulturkalenderen i skoleportalen.