Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Tilbudene skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og alle landets fylkeskommuner og kommuner. Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. DKS er altså et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skolene i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for regional koordinering og programmering, men kommunene har også mulighet for å utvikle egne program lokalt.

Den kulturelle skolesekken i Tromsø

Tromsø DKS er en såkalt direktekommune, med eget ansvar for koordinering, programmering og utvikling av DKS-tilbudet til grunnskolen i kommunen. Tilbudet til videregående skoler ivaretas av fylkeskommunen.

Hvert år tildeles faste tilbud til alle trinn, i tillegg tilbys flere bestillingstilbud som skolene nå kan bestille via DKS-portalen.

Helt fra oppstart i 2001 har Tromsø DKS lagt vekt på at elever også skal få være med å skape, i tillegg til å oppleve og lære. Tromsø DKS har utviklet en modell hvor fem fagsentre har ansvar for programmering og avvikling av verkstedtilbud til utvalgte klassetrinn, som en del av det årlige faste tilbudet i Tromsø DKS. Disse fem fagsentrene er:

  • Fagsenter for litteratur, som administreres av Tromsø bibliotek og byarkiv (tilbud til 2. og 8. trinn)
  • Fagsenter for scenekunst, som administreres av Kulturskolen (tilbud til 4. trinn)
  • Fagsenter for musikk, som administreres av Kulturskolen (tilbud til 6.trinn)
  • Fagsenter for visuell kunst, som administreres av Kulturskolen (tilbud til 7. trinn)
  • Fagsenter for film, som administreres av TVIBIT (tilbud til 9. trinn)

Det øvrige tilbudet programmeres av DKS-administrasjonen, med fagsentrene som programråd innenfor sine fagområder. Les mer om vårt arbeid med programmering og vurdering av innmeldte forslag her.

Kulturarv er senere kommet til som et fagområde nasjonalt. Pr. i dag finnes det ikke et eget fagsenter for kulturarv i Tromsø-modellen. Men DKS Tromsø har utviklet et samarbeid med flere kulturarvsinstitusjoner som Norges arktiske universitetsmuseum, Perspektivet museum og Nordnorsk vitensenter, som likevel bidrar til at kulturarv er godt representert i Tromsø kommunes samlede DKS-program.