Kulturkontakt

Kulturkontakten har en svært viktig rolle som ambassadør og bindeledd mellom DKS og skolen. Kulturkontakten er en av de ansatte på skolen. Som regel er det en lærer, en skoleleder eller en annen ansatt i administrasjonen. Det viktigste er at kulturkontakten har engasjement og tid til å gjennomføre oppgaven.

Kulturkontaktens hovedoppgaver:

 • Holde seg orientert om tilbud fra Tromsø DKS
 • Videreformidle informasjon fra DKS til lærere og skoleledelse
 • Bidra til at DKS-tilbudene legges inn i skolens planer
 • Oppdatere informasjon om skolen i skoleportalen
 • Administrere bestillinger i skoleportalen
 • Svare på- og videresende tilbakemeldingsskjema
 • Delta på programslipp og møter, og bidra med å dele erfaringer

Mange av DKS-tilbudene i Tromsø kommune gjennomføres utenfor skolen, på kunst- og kulturarenaer som Verdensteateret, Tromsø museum, Kulturhuset, Rådstua, TVIBIT med mere. Men som i andre kommuner og fylker har vi også skoleproduksjoner, hvor utøverne kommer til skolen.

Kulturkontaktens oppgaver ved skoleproduksjoner (gjerne i samarbeid med elever): 

 • Være kontaktperson og vertskap for utøvere som kommer til skolen
 • Ha, eller delegere, ansvar for gjennomføring (praktisk og teknisk)

DKS Tromsø inviterer årlig alle kommunens kulturkontakter på programslipp, i tillegg til å arrangere møter og workshops ved behov.

For å sikre god informasjonsflyt er det viktig at hver skole har en kulturkontakt og at skolene gir beskjed dersom de får ny kulturkontakt. Ved endring av kulturkontakt eller kontaktinformasjon til eksisterende kulturkontakt, send e-post til: vigdis.sjelmo@tromso.kommune.no

Bestille tilbud i portalen

For å bestille et bestillingstilbud må du være lagt til som kulturkontakt i skoleportalen.

Alle kulturkontakter i Tromsø kommune skal ha en egen bruker i portalen. Kulturkontaktene har det overordnede ansvaret for å bestille tilbud/administrere bestillinger på en skole. Men en kulturkontakt har også mulighet til å legge til en skoleansatt som bruker i skoleportalen, dersom de ønsker å gi flere på skolen tilgang til å bestille.

Slik bestiller du:

 • Logg inn i skoleportalen     
 • Klikk på hamburgermenyen øverst til venstre, og klikk deretter på «Påmeldinger»
 • Klikk på «Bestill» (den midterste fanen)
 • Velg et tilbud
 • Velg trinn/klasser (elevtall hentes opp automatisk, men dere kan legge til antall lærere)
 • Velg tidspunkt
 • Under Kontaktperson navn/mobil/e-post, kan dere sette inn kontaktinfo til lærer som skal være kontaktperson
 • Annen info dere mener er viktig, enten om gruppen som kommer eller annet, kan dere skrive inn i fritekstfeltet.
 • Når dere har sendt bestilling får dere en automatisk e-post om at bestillingen er registrert. Men før bestillingen blir til en tildeling som legger seg i kulturkalenderen må vi godkjenne bestillingen
 • Dere kan følge med på status for bestillinger under fanen «Dine påmeldinger»
 • Når en bestilling er godkjent får den status som tildelt, og legger seg i kulturkalenderen (sammen med de faste tilbudene)

Ressurser

Håndbok for kulturkontakter – Kulturtanken

Kulturkontakt – en essensiell rolle – Kulturtanken

Kulturkontakt – Den kulturelle skolesekken | Den kulturelle skolesekken