Er du utøver?

Forslag

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår:

https://portal.denkulturelleskolesekken.no/

Les mer om å være utøvere i DKS her.

På bakgrunn av innkomne forslag blir det valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale DKS-programmet. Det er produsenter og programmerere i fylkeskommunene og/eller kommunene, i samarbeid med lokale fagutvalg, som beslutter endelig program.