Som kulturkontakt er du den viktigste kontakten mellom skolen, Den kulturelle skolesekken og utøverne som kommer på besøk. Takk for at du har påtatt deg dette oppdraget!

DKS-portalen er den nye administrasjons- og kommunikasjonsflaten for DKS, som vil være en viktig del av ditt arbeid som kulturkontakt.

Les mer her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/dks-portalen/kulturkontakt/