Kontakt oss

Monica Håkansson
Epost: monica.hakansson@bergen.kommune.no
Tlf: 555 62 485

Solveig Lavik
Epost: solveig.lavik@bergen.kommune.no
Tlf: 408 19 803

Charlotte Faaberg-Johansen produsent ved Syv mil AS
Epost: charlotte@syvmil.no
Tlf: 95728778