Er du utøver?

Ønsker du å bidra til å gi barn og unge en spesiell skoledag? Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken.

Ønsker du å delta i DKS i Stavanger sender du inn forslag via DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober.

Les mer om å være utøver i DKS her.