Er du utøver?

Ønsker du å bidra til å gi barn og unge en spesiell skoledag? Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken i Stavanger legger følgende prinsipper til grunn for utvelgelsen av programmet:

  • Forslagene vurderes ut fra kunstnerisk kvalitet, formidling, relevans og økonomi.
  • Alle uttrykk skal være representert i programmet.
  • Alle trinn skal ha et variert tilbud.
  • Stavanger kommune ønsker i stor grad å bruke lokale utøvere/institusjoner, men disse velges ikke foran andre forslag som vurderes som bedre.
  • Det skal være en god kjønnsbalanse blant utøverne.
  • Utøverne skal representere mangfoldet i dagens samfunn; flerkulturelt mangfold, kjønns- og seksualitetsmangfold, funksjonsmangfold og interseksjonalitet.

I 2025 feirer vi 900-årsjubileet til Stavanger, Domkirken og bispedømmet. 900-årsfeiringen vil bestå av små og store jubileumsprosjekter som skal formidle kunnskap om vår felles historie, og som skal bidra til å bygge identitet og tilhørighet blant innbyggerne.

Jubileumsprogrammet er delt inn i tre hovedtemaer:

  • Opphav, som handler om å løfte fram historie og kulturarv
  • Samspill, som ser på samspillet mellom byen og naturen, mellom innbyggerne som bor her, og mellom Stavanger og verden
  • Omslag, som løfter blikket framover og spør hvordan vi skal møte framtidens utfordringer

Vi oppfordrer søkere som har produksjoner som kan knyttes opp mot 900-årsfeiringen og jubileets tre hovedtemaer om å søke kommende programsesong.

Ønsker du å delta i DKS i Stavanger sender du inn forslag via DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober.

Les mer om å være utøver i DKS her.