DKS-ressursside for lærere

Læreren spiller en sentral rolle for at elevene skal få mest mulig ut av besøket fra Den kulturelle skolesekken.

I en travel skolehverdag vil det variere hva skolen har tid til å prioritere, men det å forberede elevene på besøket kan utgjøre en forskjell når det gjelder utbytte elevene sitter igjen med. Det aller viktigste er å forberede elevene på hvem som skal komme samt litt informasjon om opplegget.

Lærere er elevenes forbilder. Elevene påvirkes av lærerens engasjement og deltakelse. En imøtekommende, positiv og nysgjerrig holdning fra lærerens side vil smitte over på elevene og vil være av stor betydning for elevenes totalopplevelse.

Et besøk fra DKS Kan knytte nye bånd mellom en lærer og en elev. Sammen kan vi gi elevene opplevelser som setter spor.

Har du spørsmål om en produksjon som skal komme til din klasse? Ta kontakt med kulturkontakten på din skole eller med oss. Vi er her for at dine elever skal få et godt kunstmøte.

Kulturtanken og Dks nasjonalt har laget en ressursside for lærere med informasjon om ordningen, eksempler på veiledningsmateriell og inspirasjon:

Ressursside for lærere