Er du kulturkontakt?

Kulturkontakten er først og fremst skolens ressursperson og bindeledd til DKS. Når en forestilling gjester skolen, vil kulturkontakten være den som i forkant, under og etter har kontakt med aktørene.

Arbeidet som kulturkontakt er både viktig og spennende, og helt avgjørende for et vellykket DKS-arrangementet.

Hver skole skal ha en utnevnt kulturkontakt. Rektor har det overordnede ansvaret, og må legge til rette for at kulturkontaktene kan fungere godt. 

Kulturkontaktens oppgaver

Kulturkontaktene skal

  • holde seg informert om DKS-tilbudet
  • delta på fellesmøter for kulturkontaktene
  • informere skolens personale om DKS-tilbudene og ta imot påmeldinger fra trinnene
  • bruke påmeldingssystemet i DKS-portalen innen fristene som er oppgitt
  • sørge for at skolen er godt forberedt på DKS-besøk

Les mer om rollen som kulturkontakt her.

DKS-portalen

Påmelding til de ulike tilbudene gjøres i DKS-portalen. Veiledning for portalen finner du på denne siden.

Busskort

Skolene har egne DKS-kort som kan brukes for å komme seg til DKS-tilbud som ligger utenfor skolens område. Mer informasjon om bruken av kortene kan leses her.