Om DKS Asker

Den kulturelle skolesekken i Asker var organisert i to parallelle ordninger ut skoleåret 2021, dette betyr at tilbudet for Askerskolen frem til og med våren 2021 så ulikt ut. Tidligere Asker kommune var en såkalt direktekommune innenfor DKS, og administrer sine egne turneer. Tidligere Hurum og Røyken var abonnementskommuner og mottok tilbud fra Viken fylkeskommune, i tillegg til å planlegge lokale produksjoner.

Høsten 2020 ble DKS politisk behandlet, og med vedtak om at DKS Asker fortsetter som direktekommune fra høsten 2021. DKS-administrasjonen har fokus på å samordne og harmonisere tilbudet for hele Askerskolen. Asker fikk våren 2023 fornyet direktekommunestatusen for skoleåret 23/24.