Er du utøver?

Vi tar imot programforslag på ferdigproduserte forestillinger og verksteder innenfor et bredt spekter av kunst- og kulturuttrykk. Vi er også åpne for forslag til former for co-produksjoner.

Frist for forslag til produksjoner skoleåret 2024/2025 var 1. oktober 2023. Du finner mer generell informasjon om den kulturelle skolesekken og felles søknadsportal på Kulturtankens nettsider

Har du spørsmål om ordningen i Asker kommune, kan du kontakte DKS-administrasjonen.

Utlysningstekst for 2024/2025:

DKS Asker programmerer ut fra skjønnsmessige kriterier om kvalitet og relevans. Forslagene blir vurdert av et kunstfaglig råd og DKS-administrasjonen. DKS Asker legger vekt på at elevene skal møte DKS-aktører som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i dagens Norge. Vi mottar svært gjerne forslag til utviklingsprosjekt av tverrkunstnerisk art, samt forslag til nyskapende kulturarvsprosjekter gjerne i samarbeid med lokale aktører i Asker. Fra skoleåret 2023/2024 har vi innført en trinnfordelingsmodell som sikrer et så jevnt tilbud som mulig for Asker-elevene gjennom de 10 årene de går på grunnskolen. Denne er forklart under, og definerer forslagene vi ønsker fra utøvere og institusjoner.

Scenekunst:

1.-4. trinn: Besøk på skolen / 1-2 utøvere / 120 elever per forestilling / 2 forestillinger per dag
5. trinn: Besøk på Asker Kulturhus / 2-3 utøvere / 230 elever per forestilling / 2 forestillinger per dag
9. trinn: Tverrkunstnerisk prosjekt med fokus på scenekunst, kan være heldagsarrangement

Kulturarv:

4. trinn: Vi samarbeider med Asker museum og Røyken forteller, forslag om innhold mottas.
8. trinn: Besøk på kulturarvinstitusjon, forslag mottas. 30 elever per besøk / 2 besøk per dag

Visuell kunst:

3. trinn: Verksted på skolen / 1 utøver / 30 elever per verksted / 2-3 verksted per dag
6. trinn: Vi har samarbeid med Trafo kunsthall om verksted, og forslag til innhold mottas. 30 elever per verksted / 2 verksted per dag
8. trinn: Besøk på kunstinstitusjon, forslag mottas

Litteratur:

5. trinn: Besøk på skolen / 1 utøver / 30 elever per økt / 2 økter per dag
10. trinn: Besøk på skolen / 1 utøver / 30 elever per økt / 2 økter per dag

Film:

7. trinn: Besøk på kino med formidler / 180 elever per visning / 2 visninger per dag
9. trinn: Besøk på skole med formidler / 30 elever per visning / 2-3 visninger per dag

Musikk:

1.-7. trinn: Besøk på skole / 1-3 utøvere / ca 150 elever per konsert / 2-3 konserter per dag
1.-4. trinn: Besøk på skole / 1-3 utøvere / ca 150 elever per konsert / 2-3 konserter per dag
5.-7. trinn: Besøk på skole / 1-3 utøvere / ca 150 elever per konsert / 2-3 konserter per dag
8.-10. trinn: Besøk på skole / 1-3 utøvere / ca 150 elever per konsert / 2-3 konserter per dag