Er du utøver?

Vi tar imot programforslag på ferdigproduserte forestillinger og verksteder innenfor et bredt spekter av kunst- og kulturuttrykk. Vi er også åpne for forslag til former for co-produksjoner.

Frist for forslag til produksjoner skoleåret 2022/2023 er 1. oktober. Du finner mer generell informasjon om den kulturelle skolesekken og felles søknadsportal på Kulturtankens nettsider

Har du spørsmål om ordningen i Asker kommune, kan du kontakte DKS-administrasjonen.

Utlysningstekst for 2022/2023

DKS Asker programmerer ut fra skjønnsmessige kriterier om kvalitet og relevans. Forslagene blir vurdert av et kunstfaglig råd, med innspill fra en referansegruppe bestående av lærere, elever, og unge.  

Vi oppfordrer det visuelle kunstfeltet til å søke med utstillingsprosjekt, stedspesifikke verk og performance som kan gjennomføres i skolenes bygninger og uterom. Vi mottar svært gjerne forslag til utviklingsprosjekt av tverrkunstnerisk art, samt forslag til nyskapende kulturarvsprosjekter gjerne i samarbeid med lokale aktører i Asker.

DKS Asker legger vekt på at elevene skal møte DKS-aktører som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i dagens Norge.

På grunn av kommunesammenslåingen i 2020, vil DKS Asker fra høsten 2021 gjelde områdene gamle Asker, Røyken og Hurum. En turné vil derfor dekke disse områdene.

DKS Asker mottok høsten 2020 over 1200 forslag. Vi leter også etter relevante prosjekt utover disse. I et normalår vil antall DKS-prosjekt ligge på mellom 20 og 40.