Er du kulturkontakt?

Elevene skal gjennom ordningen erfare ulike kunst og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv.

For skole og kulturkontakter i Asker:

Den kulturelle skolesekken i Asker var organisert i to parallelle ordninger ut skoleåret 2021, dette betyr at tilbudet for Askerskolen frem til og med våren 2021 så ulikt ut. Tidligere Asker kommune var en såkalt direktekommune innenfor DKS, og administrer sine egne turneer. Tidligere Hurum og Røyken var abonnementskommuner og mottok tilbud fra Viken fylkeskommune, i tillegg til å planlegge lokale produksjoner.

Høsten 2020 ble DKS politisk behandlet, og med vedtak om at DKS Asker fortsetter som direktekommune fra høsten 2021. DKS-administrasjonen har fokus på å samordne og harmonisere tilbudet for hele Askerskolen. Dette vil ta tid, men vi vil bruke hele 2021/2022 på å videreutvikle og samordne ordningen.