Mini-matiné: Gratiskonserter til alle barn i Asker

Les mer om Mini-matiné, et prosjekt som tilbyr gratis, offentlige konserter for alle barn i alderen 3–5 år i Asker kommune. Våren 2024 kan barna bli bedre kjent med Mr. Ping!

Målet er å stimulere barnas interesse for musikk og kultur fra en tidlig alder, og å gjøre kulturopplevelser tilgjengelige for alle, uavhengig av sosial eller økonomisk bakgrunn, samt å styrke barnas tilknytning til sine lokale kulturarenaer. Prosjektet involverer et bredt spekter av musikalske sjangre presentert av profesjonelle musikere, i barnas nærmiljø. 

Prosjektet Mini-Matiné er et samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Asker, Asker kulturhus, Slemmestad MEK og de 6 innbyggertorgene i Asker kommune. DKS er en nasjonal ordning for profesjonell kunst- og kulturformidling, mens Asker kulturhus og Slemmestad MEK er kommunale kulturarenaer. Innbyggertorgene fungerer som lokale møteplasser. 

Prosjektets mål er å øke tilbudet av kulturaktiviteter for barn i barnehagealder. Historisk sett har tilbudet vært begrenset, med sporadiske konserter og begrensede budsjetter gjennom Den kulturelle barnehagesekken. Asker kulturhus og Slemmestad MEK har tidligere også vært aktive arrangører for barnehager, men har post Covid opplevd at færre barnehager har hatt økonomi til å kjøpe billetter. For å gi barna et jevnere og mer variert, og ikke minst gratis tilbud, har prosjektet blitt etablert gjennom en samordning av budsjetter fra Den kulturelle barnehagesekken, Asker kulturhus og Slemmestad MEK.  

Høsten 2023 arrangerte vi 58 konserter fordelt på 22 dager og 10 forskjellige scener i hele Asker. Våren 2024 blir det nye 20 dager med konserter i hele Asker. Mer info om tider og spillesteder finner du på www.hvaskjeriasker.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published.