Scenekunst i DKS

Scenekunst-ikon

Scenekunst i Den kulturelle skulesekken (DKS) omfattar eit mangfald av sceniske uttrykk og sjangrar innanfor teater, dans, opera og nysirkus. Her finn vi både scenekunstproduksjonar av stort format, som blir vist i kulturhus for fleire hundre elevar om gongen, og framsyningar av mindre format, interaktive former og verkstader som gjerne kan finne stad i klasserommet.

Er du utøvar? Sjå Scenekunst – DKS for utøvarar